اجاره کمپرسور باد دیزل جهت تخریب چاه اسفالت بتن و سن بلاست , شاتکریت و گلیه امور راهسازی ساختمان سازی سدسازی