هشدار:تمام دستور العملهای زیر را بخوانید و بدقت انجام دهید:

عدم انجام دستور العملهای زیر ممکن است به صدماتی جبران ناپذیر شوک  الکتریکی , اتش سوزی و اسیب دیدگی جسمی شود.

1-محیط کار.

محیط کار را تمیز و روشن نکه دارید.

فضای کار را بررسی نمایید, از بکار بردن ابزار برقی در باران و جای مرطوب خودداری کنید.

افراد پیرامون کودکان و بینندگان را از محیط دور نگه دارید حواس پرتی منجر به صدمات شدید میشود.

از ابزار برقی در محیط های با احتمال اتش سوزی و انفجار استفاده نکنید, دستگاه های برقی هنگام کار ایجاد جرقه میکند که میتواند منجر به اتش سوزی شود.

ایمنی سیستم برق.

دو شاخه دستگاه را قطع نکنید.دو شاخ دستگاه مجهز به سیم ارت می باشد,لذا از قطع کردن دوشاخه و استفاده از کابل برق به صورت مستقیم پرهیز کنید.

هنگام کار تماس با سطوح غیر عایق بدون دستکش کار و کفش ایمنی میتواند منجر به برق گرفتگی شود.

ابزار برقی در معرض رطوبت زیاد در باران قرار ندهید , داخل شدن اب در دستگاه الکتریکی خطر برق گرفتگی را به شدت افزایش میدهد.

از دستگاهی که کلید روشن خاموشش کار نمیکند به صورت یکسره عمل میکند استفاده نکنید کار با این دستگاه خطر افرین است.

ایمنی شخصی.

با دقت کار کنید و هوشیار باشید یک لحظه بی توجهی میتواند صدمات جبران ناپذیری شود.

همواره از لباس کار مناسب کفش کلاه وعینک محافظ استفاده کنید از پوشیدن لباس گشاد و لوازم زینتی خودداری نمایید.

همواره مراقب روشن شدن ناگهانی دستگاه باشید قبل از اتصال دستگاه برق از خاموش بودن ان مطمعن شوید.

اقلام اضافه مانند اچار سه نظام ..... را قبل روشن کردن ازدستگاه جدا نمایید پرتاب شدن این اقلام منجر به صدمه میشود.

هنگامی که مته و قلم را ازدستگاه جدا مینمایید از تماس مستقیم ان با پوست بپرهیزید ,این قبیل وسایل به شدت داغ می شود و منجر به سوختگی مینماید

ابزار مناسب.

همواره از لوازم جانبی استاندارد و مناسب استفاده کنید

از دستگاه به خوبی نگه داری کنید و بخش های برنده دستگاه را تمیز و تیز نگه دارید,کندی لوازم جانبی می تواند منجر به  صدمه به کابر دستگاه شود.

برای هر کاری از دستگاه مناسب ان کار استفاده کنید , هرگز از یک دستگاه ضعیف برای کار سنگین استفاده نکنید .

همواره هنگام کار کردن ازدودست استفاده کنید

در موقع سوراخکاری به مدت طولانی و یا عمق زیاد به تناوب مته را خارج کرده و مته و سوراخ را از گرد خاک پاک کنید,برای وراخکاری با دریل کوچک و فاقد گیربکس از مته بلند استفاده نکنید و در هنگام سوراخ کاری از چرخاندن دریل خودداری کنید,در دریل های مخصوص و گیربکس دار هنگام سوراخ کاری برای وراخ سایز بالا پیشنهاد میشود و در اجسام سخت مانند بتن برای جلوگیری از فشار دستگاه و ایمنی کاربر از مته های پیشرو استفاده شود بعنوان مثال برای سوراخ کاری سایز 26 ابتدا مته 14 و سپس مته 26 استفاده شود.

وزن هر دستگاه برای مقدار بازدهی دستگاه تعریف شده لذا در هنگام تخریب و ضربه از فشار اوردن به دستگاه خودداری نمایید.

هیچ وقت دستگاه در حال کار زمین نگذارید همواره دستگاه را خاموش و تا توقف کامل ان صبر کنید.

سرویس و نگهداری.   

همیشه بعد از کار با استفاده از کمپسور و فشار باد چکش برقی را خود را از گرد غبار پاک نمایید

همیشه از پاک بودن دسته اصلی و اضافی از روغن و چربی اطمنیان حاصل نمایید.

از به کار بردن مواد پاک کننده مانند گازوییل تینر بنزین و اسیدهای میتواند منجر به خوردگی بخشهای پلاستیکی دستگاه شود.

زغال دستگاه را متناوبا کنترل نمایید  برای اطمینان از وضعیت زغالها توصیه میشود هر دو ماه تا شش ماه زغالها را بازدید نمایید .