ایا کمپرسور دیزل بهتر است یا برقی؟بستگی دارد!به جا و مکان پروژه.

ایا دسترسی به برق وجود دارد؟ایا کمپرسور در راه دور قرار خواهد گرفت؟و سوال های دیگر نسبت به عوامل محیطی.

حالا بپردازیم به نکات مثبت و منفی کمپرسور دیزل و برقی.

به دلیل اینکه فرایند انجام پروژه میتواند هزینه بر و گران باشد برای برخی پیمانکاران اجاره کمپرسور و مبحث پول اهمیت دارد  بنابراین کاهش هزینه ها میتواند عامل جذابی باشد.یکی از مهمترین مزایای کمپرسور برقی مقرون به صرفه بودن ان است کمپرسور برقی نیاز به سوخت ندارد و همین امر باعث میشود که نسبت به کمپرسورهای دیزلی ارزانتر عمل کند.کمپرسور فقط نیاز به منبع تغذیه دارن و محض وصل شدن شروع به کار میکنند ولی کمپرسور دیزل حتما باید مخزن ان هر 8 ساعت سوخت رسانی شود.

علاوه بر ان هر 250 ساعت کاری نیاز به تعویض فیلتر دارند ولی در کمپرسور برقی تا 4000 ساعت کاری نیاز به تعویض نمی باشد

این تفاوت در سطح نگه داری و موقعیت مکان یک عامل تعیین کننده برای اجاره کمپرسور می باشد.علاوه بر این با مقررات زیست محیطی دود ناشی از کمپرسور دیزل یک نقطه ضعف است و کمپرسور دیزل در موارد زیست محیطی محدودیت دارند.بزرگترین مزیت که کمپرسور های دیزلی به برقی دارند قابلیت حمل ساده تری برخوردار هستند و به طور مثال در ساخت جاده بدون استفاده از منبع انرژِی قابل حمل می باشد.

 تهران پتک اجاره دهنده انواع کمپرسور باد