هواساز چیست (کمپرسور باد)

دستگاهی میکانیکی که با کم کردن حجم هوا (گاز) فشار ان را افزایش می دهد , به عبارتی کمپرسور ها چرخش انرژی میکانیکی هوا را به سرعت به درون خود مکیده و ان را فشرده
 
می کند.
 
اجزای تشکیل دهنده هواساز
 
1-واحد هواساز (تولید کمپرس یا فشار)
 
2-سیستم روغنکاری
 
3-سیستم خنک کاری (رادیاتور و پروانه)
 
4- سپراتور (فیلتر جدا کننده روغن از هوا)
 
انواع هواساز(کمپرسور)
 
1- دینامیکی که به دونوع تقسیم می شود , محوری (موتور جت) و گریز از مرکز (سانتریفیوژ)
 
2-جا به جایی مثبت که در دو نوع روتاری (اسکرو) و رفت و برگشتی (پیستونی)  و در مدل های مختلف تقسیم میشود.
 
روتاری VANE روتور و تیغه
 
روتاری LOBE دو جغت پروانه  
 
روتاری اسکرو شفت مارپیچ
 
روتاری رینگ مایع روتور و تیغه ولی تیغه ثابت
 
رفت و برگشتی ( پیستونی) یک رفت و برگشت پیستون تک اثره
 
CTVT دواثره دهنده و گیرنده (دیافراگمی).
 
تهران پتک خرید و فروش , اجاره و تعمیر کلیه کمپرسور باد معدنی اسکرو