اجاره هیلتی و بتن کن از 7 کیوگرم تا 30کیلوگرم در تهران.

 

چکش برقی 7 کیلویی مناسب جهت کندن کاشی , سرامیک.

 

چکش برقی11 کیلویی  جهت تخریب دیوار.

 

 

هیلتی 16 کیلویی مناسب برای تخریب بتن.

 

 

هیلتی 30 کیلویی مناسب برای تخریب های سنگین و اسفالت.

 

 اجاره چکش بنزینی (پیونجر) .

تهران پتک اجاره کمپرسور واجاره هیلتی و دریل هیلتی(چکش برقی)

تلفن:09126061591