اجاره چکش برقی.

اجاره انواع هیلتی و بتن کن از 7 کیوگرم تا 30کیلوگرم در تهران....

 

اجاره چکش برقی و دریل هیلتی 7 کیلویی مناسب جهت کندن کاشی , سرامیک

 

اجاره چکش برقی و دریل هیلتی11 کیلویی  جهت تخریب دیوار

 

 

اجاره بتن کن (هیلتی) 16 کیلویی مناسب برای تخریب بتن

 

 

اجاره چکش برقی(هیلتی) 30 کیلویی مناب برای تخریب های سنگین

 

اجاره چکش بنزینی (پیونجر) .

تهران پتک اجاره کمپرسور واجاره هیلتی و دریل هیلتی(چکش برقی).

تلفن: 09126061590